Inlägg

Polisens agerande ett hot mot demokratin

Bild
Polisens upptrappning av våld mot supportrar är ett hot mot demokratin.Polisen har skapat ett krig mot en kultur yttring. Alla som står upp för det fria samhället förstår hur fel det är när en myndighet med våldsmonopolet frångår sin uppgift för att bekämpa den fria kulturen.

Men supporterkultur är väl ingen kultur? Som namnet antyder så är supporterkultur just en kultur se på bilderna nere så är det likt en körverksamhet tillsammans med andra element så som fotboll, flaggor och sång. Som alla kulturer är den i konstant utveckling och har sina egna uttryck och symboler som är svåra för utomstående att förstå.

Det som händer på bilderna från Youtube anser polisen att det är en ordningsstörning som riskerar andra personers hälsa.

För mig finns det inget som tyder på en ordningsstörning utan jag ser kulturutövning. Där man med färg, form, sång och rörelse gestaltar ett uttryck. Detta är således inte något som ordningsmakten ska ha några betänkligheter över eller som ska förhindras. Poli…

Poliser som hatar knark på sin fritid

Rödgröna i opposition mot sina egna förslag

Ett maktskifte har skett i Norra Hisingen och i alla andra nämnder i Göteborg. Till skillnad från vad många tror sker maktskiftet i nämnder betydligt senare än i riksdagen och i fullmäktige. Det nya Allians styret tog kontroll över nämnderna först den 1 januari 2019. Men knappt hade vi tagit över makten för än debattartiklarna började hagla från de rödgröna om alla fel vi gjort… Men har vi gjort det eller var det de själva som fattat besluten?
Det är aldrig kul med politiker som skyller ifrån sig, men samtidigt så är det inte kul när någon försöker förvanska sanningen så till den milda grad att Donald Trump framstår som sansad. Jag har inga problem att ta ansvar för mina beslut eller att ställas till svars för besluten men att ta ansvar för andras gärning tänker jag inte göra så därav tänkta jag beskriva värden som den är i verkligheten, med länkar för den som vill kontrollera allt.
GP den 9 december 2018, när de rödgröna fortfarande styrde Norra Hisingen kunde man läsa att den dåli…

Livslust räddas kvar, men en fortsatt svår ekonomisk situation för Norra Hisingen

På tisdagens nämndmöte fattade nämnden beslut om en organisation av stadsdelens mötesplatser, i det förslag som lades fram av förvaltningen skulle den mycket populära och välbesökta mötesplatsen Livslust bli kvar i befintlig form.
”Jag är glad att vi lyckas rädda kvar en sådan uppskattad mötesplats för våra årsrika medborgare.” säger Stadsdelsnämndens ordförande Jens Adamik(L).
Efteråratal av rödgrönt slöseri måste resurserna fokuseras på de mest behövande. På den förebyggande sidan betyder det att resurserna fokuseras på de i yngre tonåren. De äldre tonåringarna har en Hisingsgemensam verksamhet som kan se till deras behov. Vi går även från drop in verksamhet till mer organiserad verksamhet för att kompensera för de personalindragningar som måste till.
Men grunden är att kommunen inte kan ge allt till alla. Kommunen måste fokusera på sina kärnuppgifter. När kommunen fokuserar på det som kommunen är ålagda att göra blir kvalitén bättre på just detta. Samtidigt öppnar man upp för ci…

Det finns inga gratis luncher

Bild
Jag har nu varit ordförande för SDN Norra Hisingen i 16 dagar och redan dragit igång ett bråk mellan framför allt Socialdemokraternas avgående ordförande i SDN Norra Hisingen och mig. Bråket rör lunch. Personligen har jag inget emot att ta en politisk strid för att debattera sakfrågor, men jag trodde jag skulle få debattera viktigare frågor än hur ledamöter i nämnden lunchar.
Upprinnelsen är att de rödgröna ledamöterna har fått en lunchsallad inför varje nämndmöte, när arbetsordningen skulle antas ansåg jag att det fanns otydligheter som tex vad enklare förtäring var. Jag anser att man ska vara restriktiv med vad man beslutar om när det gäller andras pengar framför allt om man själv gynnas av beslutet. Därför är det bra att luta sig mot någon annan.Kommunfullmäktige har sina mötestider från 16:00 till 22:00 och då erbjuds kaffe och en macka. Då SDN Norra Hisingen skulle sammanträda från 14:00 ansåg jag ingen anledning att nämnden skulle vara generösare mot sig själva än vad fullmäkt…

Den odemokratiska socialdemokratin

De rödgröna styret har under lång tid försökt profilera sig som demokrater och de har tydliga mål för demokrati och mänskliga rättigheter men det är något konstigt med deras syn på just demokrati och mänskliga rättigheter.
De tycks tro att demokrati och mänskliga rättigheter är det som de själva vill och förhåller sig löst till de faktiska mänskliga rättigheterna. Ett känt exempel är när de skulle bygga 100 vattenposter i Göteborg och använde mänskliga rättigheter som förevändning. Men naturligtvis handlar det inte om mänskliga rättigheter att slösa skattepengar på vattenposter. Läs mer om detta här.
Det finns även allvarligare fall. Göteborg har gjort sig känt som Muteborg. Denna korruption äter upp förtroendet för de demokratiska institutionerna. Med bristande förtroende ligger vägen öppen för populism och extremism. Läs mer om maktmissbruk här.
Men det absolut allvarligaste brotten mot demokratin är det som nu uppdagats, där de rödgröna politiserar myndighetsbeslut. Myndighetsbe…

Göteborg lite friare, lite roligare

Bild